Chanimc.org
phone 039-609833,061-5911446 Fax:039-609832
คลินิกนพ.สมสินธุ์ ธรรมชาติบำบัด

DR.SOMSIN'S NATUROPATHY

...
โลหะหนักทำร้ายเราได้?(WHAT TOXIC HEAVY METALS DO TO US?)

โลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว สารหนู อะลูมิเนียม ฯ สารพิษเหล่านี้เมื่อสะสมอยู่ในร่างกาย จนถึงระดับหนึ่งก็แสดงอาการผิดปกติของร่างกายออกมาให้เห็น หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว มองข้ามถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้น สารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว จากสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ เช่นฝุ่นพีเอม2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาขณะนี้ทั่วโลก อาหาร เครื่องสำอาง หรือจากข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน สาเหตุของการปนเปื้อนจากธรรมชาติ กระบวนการผลิต วัตถุดิบและสารเคมีปล่อยเป็นของเสียออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โลหะหนักบางชนิดได้รับการยืนยันแลเนว่าทำให้เกิดมะเร็งเช่น สารหนู แคดเมียม เป็นต้น ผลของความเป็นพิษของโลหะหนักต่อกลไกลระดับเซลล์ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ มีอย่างน้อย 6 แบบ

Last updated 21/12/2021

 • วันที่20มีค2564 อาจารย์นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน อาจารย์แพทย์หญิงดารณี วิริยกิจจา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และคณะเข้าเยี่ยมชม คลีนิกนายแพทย์สมสินธุ์ ธรรมชาติบำบัด อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • วันที่ 25 มี.ค.2564 อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ปี5 โรงพยาบาลพระปกเกล้ามาศึกษาดูงาน งานแพทย์องค์รวมและธรรมชาติบำบัดผสมผสาน
 • servicemind
 • การบริการของเรา

  • ตรวจและรักษาโรคทั่วไป
  • เป็นศูนย์ล้างพิษ(กำจัดพิษ)
  • แนะนำการออกกำลังกาย
  • เป็นศูนย์ให้การรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
  • เป็นศูนย์จัดค่ายสุขภาพ
  • เป็นศูนย์อบรมณ์การเจริญสติ-สมาธิ


MEET OUR TEAM
 • member 1

  นพ.สมสินธุ์ ฉายวิจิตร

  Doctor

 • member 2

  คุณสุปราณี ฉายวิจิตร

  Nurse

 • member 3

  คุณปัณวีย์ บำรุงพานิชถาวร

  Staff

 • member 4

  คุณฐิติรัตน์ วัฒโน

  Staff

 • member 1

  คุณกฤษณา วีระทรัพย์

  Staff

 • member 2

  คุณอังคณา บุญกล่ำ

  Staff


CONTACT US
คลิกเพื่อดูภาพขยาย, Chanimc.org

นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร

ผู้อำนวยการคลินิกนายแพทย์สมสินธุ์ ธรรมชาติบำบัด

โทรศัพท์ 039-600760    ID : SOMSIN.C และ Ch089      คลินิกเวชกรรม นายแพทย์สมสินธุ์ ธธรรมชาติบำบัด

แผนที่คลินิกเวชกรรม นายแพทย์สมสินธุ์ ธรรมชาติบำบัด

icon 2 039-609833 มือถือ: 061-5911446 Fax:039-609832

icon 3www.chanimc.org

icon
อบอุ่นเหมือนบ้าน สุขกาย สบายใจ ปลอดโรค ปลอดภัย
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร