icon

ข่าวสารและกิจกรรม (News and Information)

:ถวายความรู้พระคุณเจ้า ณ วัดคมบางจันทบุรี:
 

ถวายความรู้พระคุณเจ้า งานปริวาสกรรม ณ วัดคมบาง จ.จันทบุรี ครั้งที่ 25..


view(1675)  (5 มี.ค.60) By:  Administrator

:ค่ายการปฏฺบัติธรรมเจริญการมีสติ และสมาธิ 6/59 :
 โครงการปฏิบัติธรรมเจริญการมีสติ และสมาธิ 16-20 มิ.ย. 2559  ค่ายปฏิบัติธรรมเจริญสติ และสมาธิ มีการบรรบายธรรม แนะนำการฝึกทำสมาธิ กรรมฐาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สติมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2559 ณ.คลีนิกนายแพทย์สมสิน ธรรมชาติบำบัด

view(1067)  (18 มิ.ย.59) By:  Administrator

:มาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดกลาง ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม:
 มาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดกลาง ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จันทบุรีครับและได้บรรยายการดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติ(องค์รวม) ให้ญาติโยม พระคุณเจ้าฟัง ขอเชิญอนุโมทนาบุญกุศลร่วมกันครับ

view(1041)  (30 ก.ค.58) By:  Administrator

:ต้อนรับคณะจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล:
 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทางคลินิคเวชกรรมคมบาง ได้ต้อนรับคณะจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี จำนวน 120 ท่าน  

view(1016)  (12 พ.ค.58) By:  Administrator

:การมอบหนังสือสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติให้กับศูนย์ฯ:
 วันที่ 21 มค. 2557 นายศรยุทธ เรืองเวชติวงษ์ หัวหน้าประสานงานโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดจันทบุรี และนางสายลม เรืองเวชติวงษ์ ได้มอบหนังสือสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติให้กับ นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ผสมผสาน

view(1185)  (22 ม.ค.57) By:  Administrator

:เปิดแล้วครับศูนย์การแพทย์ผสมผสาน วัดคมบาง จ.จันทบุรี:
 เปิดแล้วครับศูนย์การแพทย์ผสมผสาน วัดคมบาง พร้อมรับใช้ประชาชน..ในวันที่ 5 ธ.ค.2556 คณะผู้บริหารนำโดย ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท์ ทีมแพทย์และทีมงาน คลินิกเวชกรรม บี วี อาร์ซี มหาชัย ร่วมพิธิเปิดศูนย์ ซึ่งมี นายแพทย์สมสินธุ์  ฉายวิจิตร อดีตผู้อำนวยการศูนย์ คลินิกเวชกรรม บี วี อาร์ซี มหาชัย โดยเป็นผู้ำดำเนินงาน...อ่านต่อ

view(2316)  (12 ม.ค.57) By:  Administrator