icon ผลการรักษาของคุณสมทรง ประภาโส   

ผู้ป่วยชื่อ คุณสมทรง  ประภาโส  อายุ 51 ปี อาชีพรับราชการ ( พยาบาล ) เป็นความดันโลหิตสูง รักษา กับแพทย์แผนปัจจุบัน มา 4 ปี 1 เดือนที่ผ่านมานี้ เกิดอาการเป็นลมพิษ อย่างรุนแรง มีผื่นคัน ทั้งตัว ( ภาพสวมเสื้อสีฟ้า ) รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันมาตลอดระยะเวลา 1 เดือน อาการไม่ดีขึ้น ได้เดินทางไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์ผสมผสานวัดคมบาง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ได้รับการรักษาและดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่เรื่อง อาหาร การขับพิษ( Detox ) ออกกำลังกายที่พอเหมาะกับตนเอง และได้สมุนไพร ในการรักษา ผ่านพ้นไป 2 สัปดาห์ อาการที่เห็นเป็นผื่นหายจางไป ( มาพบแพทย์อีกครั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ) เหลืออาการคันอยู่บ้างเล็กน้อย  ( ดังภาพเสื้อสีส้ม )

           ภาพก่อน     หลังการรักษา

 

     
       

บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(1227)ครั้ง