icon ผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษที่รักษาหายได้   

ชื่อ คุณโศรดา  โคบาล  อายุ  18  ปี

ที่อยู่ 13/2  ม.4  ต.เทพนิมิต  อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

โรคประจำตัว  ไทรอยด์เป็นพิษ มา 1 ปีเศษ

มาพบแพทย์ที่คลินิกเวชกรรมวัดคมบาง เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2557

อาการสำคัญ  ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นมา 1 ปี 7 เดือน

 12  กรกฎาคม 2555  ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  แพทย์บอกไทรอยด์เป็นพิษและให้ยารับประทานและส่งไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลอำเภอใกล้บ้าน และรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอใกล้บ้านอยู่ 1 ปี 5 เดือน  ด้วยการกินยา Methimazole(5mg)0.5 เม็ด หลังอาหาร เช้า

ผลการเจาะเลือด  วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 

                                  ค่าอ้างอิง

          TSH  3.510miu/ml                            ( 0.530 – 3.590)

          FT3   3.34    pg/ml                              ( 2.30 – 5.00 )

(สูง)    FT4   1.73    ng/dl                               ( 0.93 – 1.60 )

(ไทรอยด์ฮอร์โมน)     จะเห็นว่าค่า  FT4  สูงกว่าปกติเล็กน้อย

ตรวจร่างกาย  ความดันโลหิต 114/82  มม.ปรอท,ชีพจร 83/นาที , หนัก  41.7 กก. ส่วนสูง 153ซม.

ต่อมไทรอยด์ปกติ , หัวใจปกติ

            การให้การดูแลรักษาและคำแนะนำที่คลินิกเวชกรรมวัดคมบาง

  1. ให้หยุดยากินรักษาไทรอยด์อยู่เดิม (Methimazole)
  2. ให้รับประทานอาหารแนวธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ
  3. ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอพอเหมาะกับร่างกายของผู้ป้วย
  4. ทำจิตใจให้ผ่อนคลายตามแนวที่ผู้ป่วยถนัด
  5. ทำดีท๊อกตามแนวทางของคลินิกเวชกรรม
  6. ให้นวดและกดจุดสำหรับไทรอยด์เป็นพิษ(สอนให้ผู้ป่วยทำเอง)ตามแนวทางแพทย์แผนตะวันออก

ผู้ป่วยอาการต่างดีขึ้นเป็นปกติ

ผลตรวจเลือด                            5   กรกฎาคม   2557                ข้ออ้างอิง

FT3                                     3.09pg  /m                    ( 2.00 - 4.40 )

FT4                                     1.54  ng / ml                  ( 0.93 - 1.71 )

ขณะนี้          แนะนำให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตปกติ     ไม่ได้รับประทานยาเกี่ยวกับไทรอยด์


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(2835)ครั้ง