icon ความดันสูงรักษาได้   

นายพิรุณ   เศรษฐรักษา  อายุ  35  ปี

45/6  ถนนเทศบาล 3  ต.ขลุง   อ.ขลุง   จ.จันทบุรี

อาการสำคัญ : เป็นความดันสูง มา  7 ปี   รักษาด้วยการกินยาลดความดัน  Amlodipine ( 5 mg)

1 เม็ดหลังอาหารเช้า  และยาลดไขมัน Zimmex ( 10 mg )  1 เม็ดก่อนนอน  รับประทานยา

ทั้ง 2 ชนิด มา ร่วม  7 ปี

ประวัติปัจจุบัน  สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง

ตรวจร่างกาย  ตอนมาครั้งแรก  20 มิถุนายน 2557

ความดันโลหิต  138/74  มล. ปรอท   ชีพจร 113 ครั้ง/นาที    น้ำหนัก  60  กก.    สูง 166 ซม.

 การรักษา   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ( มาครั้งแรก )

  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ยาที่รับประทาน การออกฤทธิ์ และผลข้างเคียง
  • อธิบายสาเหตุ  ของความดันโลหิตสูงให้ฟัง  และให้ซักถามข้อข้องใจ
  • ให้หยุดสูบบุหรี่  ( ผู้ป่วยค่อย ๆ ลดจำนวน )
  • ให้รับประทานอาหารแนวธรรมชาติ  ( ตามแนวทางของคลินิก ฯ )
  • ให้ออกกำลังกายตามความชอบและเหมาะสม
  • แนะนำให้ฝึกปฏิบัติให้จิตใจผ่อนคลาย , ฝึกการหายใจที่ถูกวิธี , หลับนอนเป็นเวลา
  • ทำดีท๊อกซ์ ( ตามแนวทางคลินิก ฯ )
  • ให้รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
  • หยุดยาลดความดันโลหิตและยาลดไขมัน

ปัจจุบันนี้   ผู้ป่วยเป็นปกติ  สุขภาพแข็งแรง  ไม่ได้รับประทานยาใด ๆ

13 กันยายน 2557  ผู้ป่วยมาติดตามอาการ  ความดันปกติ  120/80 มม.ปรอท.   ฃีพจร  70  ครั้ง/นาที   น้ำหนัก 59  กก.


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(3938)ครั้ง