icon ร่วมรักษาความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง    

นายอำนวย   ทองปากพนัง   อายุ 56 ปี  พนักงานรัฐวิสาหกิจ

11 ม. 2  ต. ท่าโสม  อ.เขาสมิง  จ.ตราด

โรคประจำตัว , ถุงน้ำในไต ( ปี พ.ศ. 2535 )   ความดันโลหิตสูง  ปี พ.ศ. 2552    ไขมันในเลือดสูง  และ เกาต์ พ.ศ. 2554

 

 

ยาที่รับประทานประจำ  1. Madiplot  ( 20 mg )   ยาลดความดันโลหิต

                                 2. Atorvastatin ( 40 mg )    ยาลดไขมัน

                                3. Colchicinc  ( 0.6 mg )  รักษาโรคเกาต์

                                4. Allopurinol  ( 100 mg )   รักษาโรคเกาต์

                                 5. Harnal  OCAS  ( 4 mg )  รักษาต่อมลูกหมากโต

ผู้ป่วยได้รับการรักษาจาก  โรงพยาบาล เอกชน แห่งหนึ่ง  มาตรวจที่ คลินิกเวชกรรมคมบาง

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557  ตรวจร่างกาย   ความดัน  134 / 93   มม.ปรอท ,   ชีพจร  70  ครั้ง / นาที    น้ำหนัก 73 กก.  สูง 168 ซม.   มีผื่นคันทั้งตัว

            ผู้ป่วยต้องการที่จะเข้าค่ายฟื้นฟูสุขภาพ และ ล้างพิษทั้งตัว ที่ คลินิกเวชกรรมคมบาง  ( ซึ่งมีค่าย ฯ เดือนละ 2 ครั้ง  ตลอดทั้งปี ,  3 วัน 2 คืน )

1. หลังออกจากค่าย ฯ  ผู้ป่วยพบแพทย์ที่คลินิก ฯ    คุณหมอให้หยุดยาทุกชนิดที่รับประทานอยู่  ให้ทานยาลดความดัน  เมื่อความดันมากกว่า  140 / 95      มม.ปรอท

2. ให้ทานอาหารแนวธรรมชาติ  ( ตามแนวทางของคลินิก ฯ )

3. ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ตามความพอดีของร่างกาย

4. ฝึกปฏิบัติให้มีจิตใจ  ผ่อนคลาย ตามแนวทางที่ชอบและถนัดและฝึกหายใจให้ถูก

5. พักผ่อนให้เพียงพอ

6. ให้รับประทานสมุนไพร ปรับสมดุล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2557   ผู้ป่วยได้ไปตรวจค่ามะเร็งต่อมลูกหมากเอง ที่ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง  พบว่า  ค่ามะเร็ง ( PSA )  7.43 ng/mg  ( ค่าปกติ  0 – 4  )

คุณหมอที่ โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้น แนะนำตรวจเพิ่มเติม  แต่ผู้ป่วยได้มาพบแพทย์ที่ คลินิกเวชกรรมคมบาง   ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

แพทย์ที่คลินิกเวชกรรมคมบาง  ได้ให้คำอธิบายแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ผู้ป่วยฟัง  และ ผู้ป่วยเลือกแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ( ตามแนวทางคลินิกเวชกรรม ) 

            แนวทางทางที่ให้ผู้ป่วยปฏิบัติ มี ดังนี้

1. ให้รับประทานอาหารตามแนวทางของคลินิกเวชกรรมคมบาง

2. ให้ยาตามแนวทางของคลินิกเวชกรรมคมบาง

3. ผู้ป่วยไม่ได้ทานยาอื่น ๆ  ( นอกจากยาของคิลนิกเวชกรรมคมบาง เท่านั้น )

4. ผู้ป่วยมาติดตามอาการและรับคำแนะนำ ยา  อย่างสม่ำเสมอ

วันที่ 13 กันยายน 2557                       ผลการตรวจเลือด                                ค่าปกติ

            Creatinine                  1.69   mg / dl                       ( 0.6 – 1.4 )

          Uric  acid                    7.71  mg / dl                             ( 3.4 -  7.0 )

          PSA                               6.18  ng / ml                       ( 0 – 4 )

          Cholesterol                174  MG %                          ( Up to  200 )

          Trigly  ceride             136  MG %                          ( Up to  200 )

          HDL – C                          42  MG %                           ( 35 – 85 )

ผู้ป่วยได้รับคำอธิบายจากแพทย์คลินิกเวชกรรมคมบาง  และรับยาไปรับประทาน

 

 

ผู้ป่วยมาติดตามอาการตามนัดสม่ำเสมอ

ผลการตรวจเลือด  29 กันยายน 2557

BUN                              27  mg / dl                  ( 5 – 25 )

Creatinine             1.49  mg / dl                   (0.6 – 1.4 )

PSA                          4.86  ng / ml                        ( 0.4 )

จะพบว่า  ค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก ลดลงเหลือ  4.86  ng / ml

ความดันโลหิตผู้ป่วย 138 / 90 มม.ปรอท   ผู้ป่วยแข็งแรงดี  สุขภาพโดยรวมแข็งแรง  มีสภาพจิตใจ เบิกบาน

ตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน 2557  ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาใด ๆ อีก  คุณหมอได้แนะนำให้ดูแลสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติ ( องค์รวม )  และนัดติดตามอาการอีก  1  เดือน

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(2853)ครั้ง