icon ผลการรักษาของคุณพงษ์ศักดิ์ พลมหาลาภ    

ก่อนรักษา   หลังรักษา

ผู้ป่วยชื่อ นายพงษ์ศักดิ์  พลมหาลาภ อายุ 42 ปี สัญชาติไทย อาชีพ พนักงานบริษัท อยู่บ้านเลขที่ 26/13 ม.6 จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  อาการที่สำคัญคือ เป็นภูมิแพ้  มีอาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อน มีลมดันในกระเพาะตลอดเวลา ไปรักษามาหลายหมอ หลายโรงพยาบาล แต่อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้น จึงได้ไปรับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์ผสมผสานวัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี เข้าค่ายล้างพิษเป็นเวลา 3วัน  พบว่ามี ก้อนนิ่ว ขนาดเท่าเหรียญ 5 และเหรียญ บาท ออกมาเป็นจำนวนมาก คลิ้กขยายผู้ป่วยรู้สึกดีใจ และพบสาเหตุของโรคที่แท้จริง อาการของโรคเริ่มดีขึ้นตามลำดับ 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต เคยผ่าตัดถุงน้ำดี เพราะมีนิ่วในถุงน้ำดี  ผลการเจาะเลือดตรวจ เมื่อวันที่ 5 พย. 2556 พบว่ามีลักษณะทางเดินของถุงน้ำดีอุดตันเป็นบางส่วน มาเข้าค่ายล้างพิษ รุ่น1 เมื่อวันที่ 10 -12 มค. 2557
 


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(2716)ครั้ง