icon กรณีผู้ป่วยเบาหวาน   

กรณีผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยชื่อ นายวิศิษฐ์  สายพรหม  อายุ 60 ปี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ออมสินอุปถัมป์) จ.จันทบุรี มาตรวจร่างกายครั้งแรกที่ศูนย์การแพทย์ผสมผสานวัดคมบาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557  ไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ความดันโลหิตปกติ ชีพจรปกติ น้ำหนักตัว 65 กก.

พบว่ามีน้ำตาลในเลือด 173 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ไตเริ่มทำงานลดลง ( ไตเสื่อมระยะที่ 2 ) ได้ทำการรักษา เมื่อวันที่ 14 มค.57 โดย  ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย การทำดีท็อก ( Detox ) และให้สมุนไพรรักษาเบาหวาน

ผลการรักษา  วันที่ 1 กพ.  2557  น้ำตาลในเลือด 121 มิลลิกัม / เดซิลิตร
                            วันที่ 22 กพ. 2557 น้ำตาลในเลือด 78 มิลลิกรัม / เดซิลิตร (อยู่ในเกณฑ์ปกติ )

ปัจจุบัน ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น น้ำหนัก 60 กก. ชีพจร ปกติ  ความดันโลหิต ปกติ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงกว่าเดิม สามารถลดยาสมุนไพรลง โดยให้รับประทานยาต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ก็สามารถหยุดยาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 9 มีค. 57 ผู้ป่วยหยุดยาสมุนไพร ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารแนวธรรมชาติ ข้าวไม่ขัดสี (ข้าวกล้อง) ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ดูแลจิตใจให้สงบผ่อนคลาย.ไม่รับประทานอาหารหวานจัด


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(1502)ครั้ง