icon กรณีผู้ป่วยเบาหวาน และไตเริ่มเสื่อม   

กรณีผู้ป่วยเบาหวาน และไตเริ่มเสื่อม

ผู้ป่วยชายไทย ชื่อ นายสมพงษ์     พุทธรักษา อายุ 72 ปี บ้านอยู่ 14/1 ม.1 ต.พลอยแหวน                             อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มาพบครั้งแรก 9 กุมภาพันธ์  2557

อาการสำคัญ         เหนื่อย หายใจไม่อิ่ม ไม่มีแรง อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลง เป็นมา 3 – 4 เดือน

ประวัติปัจจุบัน    ปกติสูบบุหรี่วันละ 1 – 1 ½  ซอง ดื่มเหล้าเป็นประจำมาร่วม 40 กว่าปี ช่วงระยะเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา น้ำหนักลดลง 3 – 4 กิโลกรัม อ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรง

ตรวจร่างกายเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557     ความดันโลหิต 110/70  mm Hg  ชีพจร 69 ครั้ง / นาที

น้ำหนัก 55 กิโลกรัม รูปร่างค่อนข้างผอม มีเสียงผิดปกติ (Wheezing) ที่ปอดด้านซ้าย และได้รับการตรวจเพิ่มเติมพบว่า

 1. มีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย
 2. มีน้ำตาลในเลือดสูง 148 mg/dL (หลังอดอาหาร 12 ชั่วโมง) เป็นเบาหวาน
 3. มีภาวะตับแข็งและไขมันพอกตับ
 4. ค่ามะเร็งปอดสูงขึ้นเล็กน้อย
 5. มีภาวะไตเริ่มเสื่อมหน้าที่ ระยะที่ 3 (Chronic Kidney Disease Stage 3)

การดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน

 1. ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ (ครอบครัว)
 2. หยุด บุหรี่, เหล้า
 3. กำหนดเมนูอาหารให้สอดคล้องกับการเจ็บป่วยและสามารถปฏิบัติได้
 4. ให้ออกกำลังกายตามสมดุลที่ผู้ป่วยถนัด ชอบ และทำได้ โดยให้มีการออกกำลังกายทั้งใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน
 5. แนะนำการจัดการอารมณ์ (ความคิด) ให้มีความผ่อนคลาย มีสมาธิ เพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเป็นปกติ
 6. แนะนำการพักผ่อน - นอนหลับ ให้สมดุลกับธรรมชาติ เข้านอนประมาณ 21.00 น.
 7. แนะนำให้ฝึกการหายใจให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ให้ได้อากาศบริสุทธิ์ (มีออกซิเจนสูง) และสามารถปฏิบัติได้
 8. ทำการล้างพิษในแนวธรรมชาติ
 9. ใช้สมุนไพรในการรักษาเบาหวานและรักษาไตเสื่อม
 10. ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยองค์รวม

ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาตามนัดทุกครั้ง พร้อมกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นโดยรวม  วันที่ 29 มีนาคม 2557 เจาะเลือด ระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร (Plasma Blood Sugar) 90 mg/dLและได้หยุดสมุนไพรรักษาเบาหวาน พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารในแนวธรรมชาติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (ตามสมดุล) ผู้ป่วยและญาติมีกำลังใจมาก, น้ำหนักเพิ่มขึ้น, รับประทานอาหารได้, หายใจไม่เหนื่อยหอบแล้ว

ขณะนี้ผู้ป่วยแข็ง สุขภาพทั่วไปปกติ และหยุดยาทุกอย่างแล้ว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างตามที่คุณหมอและทีมงานแนะนำ (18เ มย.57)


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(1819)ครั้ง