icon การเรียนรู้เพื่อจัดการความเครียดง่ายๆในทุกขณะ   

            

เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรรู้และให้ความสำคัญในการปฏิบัติ อย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมในจิตใจนาน

1.ให้เวลาตัวเองอยู่เงียบๆสิบนาทีเพื่อความผ่อนคลายด้วย โดยการ จิบชาร้อนเพื่อการผ่อนคลาย ซึ่งชาที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยในการผ่อนคลาย คือ ชา   chamomile , peppermint,Lemon balm,Lavender,และ rose hip teas เมื่อได้จิบชาร้อนแล้วประมาณ   10นาที จะรู้สึกผ่อนคลาย โล่งอกโล่งใจ


2.ฝึกหายใจลึกๆ สอง - สาม นาที (เป็นวิธีของคุณหมอ Andrew weil) หายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูก 4 วินาที   กลั้นไว้ 7 วินาที                                            แล้วผ่อนหายใจออกทางจมูกยาวๆ 8 วินาที  ทำซ้ำอย่างน้อย 5 รอบ


3.การฝึกความรู้สึกตัวสดๆ เช่น รู้สึกกับลมหายใจเข้าออก , รู้สึกกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันบ่อยๆในอิริยาบทต่างๆ ( จะไม่อธิบายรายละเอียดในที่นี้ )


4.เมื่อทำข้อ 1 ,ข้อ 2 , ข้อ 3 แล้วยังไม่หาย อาจต้องใช้บุคคลใกล้ชิดช่วย เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด
4.1  การกอดแน่น (A big hug)
4.2  การโอบไหล่ ( A shoulder rub)
4.3 การจับมือ (holding hand)  การสัมผัสของบุคคลที่ใกล้ชิด จะช่วยลดความเครียดได้ เพราะจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียด (Cortisol) และช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนแห่งความรัก คือ Oxytocin ( Lover hormone) คล้ายๆกับเวลาบุตรดูดนมแม่ จะทำให้แม่หลั่งฮอร์โมนแห่งความรักเพิ่มขึ้น จึงทำให้ความรักของแม่มีความผูกพันกับลูก การสัมผัสอย่างนุ่มนวลของบุคคลที่ใกล้ชิด จะส่งสัญญาณผ่านประสาทสมองคู่ที่ 10 ( Vagus nerve) ไปสู่สมอง แล้วสมองจะส่งสัญญาณกลับมาสู่ร่างกายให้เกิดความผ่อนคลาย มีการศึกษาฉบับหนึ่ง เพียงแค่การสัมผัสมือ ของบุคคลที่ใกล้ชิด สามารถลดความเจ็บปวดลงได้


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(27)ครั้ง