icon การทำใจให้พ้นทุกข์

การทำใจให้พ้นทุกข์
ทุกคนมีความทุก ทุกคนพยายามแก้ไขเพื่อจะให้พ้นทุกข์แต่น้อยคนที่จะเริ่มการแก้ไขให้ถูกวิธีคือเริ่มด้วยการทำตนให้เชื่อเสียก่อนว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความคิดของตนเอง ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นภายนอก ขอให้เริ่มเชื่อเสียก่อนยอมรับเสียก่อนว่าความทุกข์ของตนเกิดจากความคิดของตนเอง พยายามเตือนตนเองให้เชื่อเช่นนี้ไว้ให้เสมอ พยายามอย่าลืมพยายามอย่าปล่อยใจให้คิดโทษนั่นโทษนี่ว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตน ทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเมื่อรู้สึกว่าเป็นทุกข์ให้เตือนตัวเองให้ยอมรับความจริงทันทีว่าความทุกข์นั้นไม่ได้เกิดจากเหตุอื่น แต่เกิดจากความคิดของตนเองจริงๆพยามยามอย่าแย้งเมื่อต้องการจะช่วยใจตนให้พ้นทุกข์ที่กำลังได้รับอยู่ต้องพยายามแน่ใจเชื่อว่าความคิดของตนเองเป็นเหตุแห่งความทุกข์ เรากำลังหาวิธีช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ ฉะนั้นก็ต้องยอมรับวิธีที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ทรงรับรองแล้วนั่นก็คือต้องยอมรับว่าวิธีแก้ทุกข์ที่จะได้ผลจริงนั้นต้องแก้ที่ใจตนเองเท่านั้นถ้าแก้ทุกข์ที่ใจตนเองสำเร็จแล้วจะไม่มีทุกข์ก็ต้องพยายามข่มใจข่มความคิดที่ต้องการจะแย้งความจริงนี้เสียให้สำเร็จต้องพยายามยอมรับว่าเหตุผลของตนเองที่คิดว่าความทุกข์เกิดจากการพูดการกระทำของคนอื่นนั้นไม่ถูกต้องทั้งยังเป็นเหตุผลที่จะเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองยิ่งขึ้นจับพิจารณาที่พอจะเห็นจริงได้ง่ายเสียก่อนคือพิจารณาที่ว่าการคิดว่าผู้อื่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตนนั้นเป็นโทษจริงหรือไม่ เพิ่มทุกข์ให้ยิ่งขึ้นจริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้เจรจาด้วยอย่างไม่ถูกหู เกิดความชอบใจเป็นอย่างน้อยเกิดความโกรธเป็นอย่างมากความไม่ชอบหรือความโกรธเรียกได้ว่าเป็นความทุกข์เพราะเป็นความไม่สบายใจเมื่อเกิดความทุกข์นั้นแทนที่จะคิดว่าความทุกข์นั้นเกิดเพราะตนเองกลับไปคิดปรุงว่าเขาว่าเขาก้าวร้าว เขาดูถูก อะไรทำนองนี้แทนที่จะทำความไม่สบายใจหรือความทุกข์ลดน้อยลงหมดสิ้นไปก็กลับจะยิ่งทำให้ใจร้อน ใจโกรธ ใจเป็นทุกข์ยิ่งขึ้น รุนแรงขึ้นยิ่งคิดปรุงไปมากเท่าไหร่ความร้อนหรือความทุกข์ก็จะมากขึ้นเท่านั้นนานอยู่เพียงนั้น ขอให้พิจารณาให้ดีทุกคนย่อมจะยอมรับว่าความเป็นความจริงเช่นนี้ แต่ถ้าไม่คิดปรุงออกไปโทษผู้อื่นแต่ยอมรับเสียโดยดีว่าความทุกข์เกิดแต่ความคิดของตนเอง การยอมรับนั้นก็จะนำให้ยอมแก้ไขความคิดของตนเองและทันทีที่ยอมแก้ความคิดของตนเอง ความทุกข์จะหยุดเช่นถ้าคิดว่าเขากำลังก้าวร้าวอยู่ด้วยวาจารุนแรง ก็ให้หยุดความคิดนั้นเสียไม่คิดต่อไป วิธีหยุดความคิดเช่นนั้นที่จะทำได้ในทันที เกิดผลทันทีก็ด้วยการเปลี่ยนไปคิดจดจ่อในเรื่องอื่นสิ่งอื่นวิธีที่พุทธศาสนิกชนทำกันได้ผลเป็นอย่างยิ่งก็คือเมื่อความร้อนเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะความปรุงคิด ก็ท่องพุทโธ พุทโธแทนเสียทันที ท่องให้ติดต่อกันจนความคิดที่เป็นความทุกข์สงบสงบขนาดที่จะไม่กลับเกิดอีกในระยะนั้น ใจมีความสงบเย็นได้ในระยะนั้นก็เป็นอันใช้ได้เป็นวิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องวิธีหนึ่งซึ่งไม่ยากควรเป็นอย่างยิ่ง
คัดลอกมาจากหนังสือธรรมะประดับใจ พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(13816)ครั้ง