icon เกี่ยวกับ DETOX

ทำใมต้องล้างพิษ?

ปัจจุบัน พฤติกรรมความเป็นอยู่และการบริโภคของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ในแต่ละวันร่างกายของเรามีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับ "สารเคมี" และ "มลพิษ" ในปริมาณที่มากขึ้น ไม่ว่าจะมาจากยารักษาโรค ยาฆ่าแมลง อาหาร อากาศ น้ำดื่ม น้ำใช้ สารเคมีปนเปื้อนในเครื่องสำอาง และครีมบำรุงผิว เป็นต้น

"สารเคมี" และ มลพิษ ต่างๆ เหล่านี้ ถูกขจัดออกจากร่างกายได้ไม่หมดในภาวะปกติของร่างกาย และจะถูกเก็บสะสมไว้ที่เซลล์ นานวันเข้าก็จะมีปริมาณของสารพิษเหล่านี้ มีความเข้มข้นที่สูงมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เซลล์ที่เคยทำงานตามปกติก็จะถูกรบกวน ทำให้การทำงานผิดพลาดและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เซลล์ผิวหนังอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือ อาการแพ้เป็น ผื่น ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หรือ เซลล์ประสาทมีอาการเสื่อมเกิดอาการหลงลืมง่าย เซลล์กล้ามเนื้อมีสมรรถภาพในการทำงานที่ลดลง ทำให้อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง เป็นต้น และในขณะเดียวกัน สารเคมีและมลพิษ เหล่านี้ก็อาจกระตุ้นทำให้ร่างกายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้น เช่น มะเร็งของลำไส้ใหญ่ มักจะสัมพันธ์กับภาวะท้องผูก

กล่าวคือ คนที่ท้องผูกเป็นประจำ นานเข้าก็อาจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ (เชื่อว่า สารเคมีและสารพิษที่ถูกขับถ่ายออกทางอุจจาระสัมผัสอยู่กับพลังลำไส้ด้านในนานเกินไป ทำให้เซลล์ของเยื่อบุลำไส้และกลายเป็นมะเร็งในที่สุด แต่ในปัจจุบัน มะเร็งเหล่านี้ มักจะพบในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ นั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่า สารพิษที่ตกค้างอยู่ในอุจจาระ อาจมีความเข้มข้นในปริมาณที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากปัญหามลพิษมลภาวะจากอาหารและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีมากขึ้น จึงไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยระยะเวลานานในการก่อตัวให้เกิดมะเร็ง

ดังนั้น บทบาทของการล้างพิษในร่างกายเพื่อขจัดสารเคมี และมลพิษที่ตกค้างอยู่ตามเซลล์ต่างๆของร่างกาย (60-100 ล้านล้านเซลล์) จึงได้รับความสนใจและปฏิบัติมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม รวมทั้งผิวพรรณและยังทำให้ยังความหนุ่ม ความสาว กลับคืนมา ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การทำการล้างพิษ หรือ Detoxification นี้ เป็นวิธีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว