icon

ธรรมชาติบำบัด

: การดูแลภาวะกรดไหลย้อน (แนวธรรมชาติบำบัด):
 

ภาวะที่มีกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารอาจทําให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบ หรือเป็นแผล เกิดจากหูรูดหลอดอาหารเกิดการหย่อนตัว หรือเปิดบ่อยกว่าปกติ ทําให้กรดไหลย้อนกลับ ขึ้นไปทําอันตรายต่อเยื่อบุหลอดอาหารได้


view(13065)  (20 ส.ค.63) By:  นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

: พระพุทธองค์ทรงประทานยาอายุวัฒนะไว้:
 พระพุทธองค์ทรงประทานยาอายุวัฒนะไว้ดังนี้
ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ พระวิหารบุพพาราม เมืองสาวัตถี พระเจ้าปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารมาก ทรงอึดอัด อ่อนเพลีย ง่วงซึม ได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้ว จึงทรงประทานพระคาถาว่า “มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในอาหาร ย่อมมีความสุข และมีอายุยืน “

view(14170)  (17 ก.พ.59) By:  นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก

: ธรรมชาติบำบัด คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติและรักษาสมดุ:
 ธรรมชาติบำบัด คือการกลับคืนสู่ธรรมชาติและรักษาสมดุลเซลล์หนึ่งเซลล์เป็นตัวแทนของคนทั้งคน คนหนึ่งคนเป็นตัวแทนของเซลล์หนึ่งเซลล์" เมื่อผู้ป่วยหวาดกลัว เซลล์ก็จะหวาดกลัว เมื่อเราฮึดสู้ ภูมิคุ้มกันจึงจะแสดงสมรรถภาพเต็มที่ แต่ถ้าผู้ป่วยถอดใจ ไม่ว่าจะรักษาวิธีใดก็ไร้ผลมีผู้กล่าวไว้ว่า"เมื่อคุณร้องไห้ ทุกคนจะหนีหมด เมื่อคุณหัวเราะ ทุกคนจะหัวเราะพร้อมกับคุณ"
view(13348)  (12 ก.พ.59) By:  นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก