icon ถวายความรู้พระคุณเจ้า ณ วัดคมบางจันทบุรี   

ถวายความรู้พระคุณเจ้า งานปริวาสกรรม ณ วัดคมบาง จ.จันทบุรี ครั้งที่ 25 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ผลการศึกษาปี 2558 พบพระป่วยในโรงพยาบาลสงฆ์ ด้วยโรคไขมันในเลือดสูง อันดับ 1 รองลงมาเป็นความดันโลหิตสูง, เบาหวาน , ไตวาย , ข้อเข่าเสื่อม เหตุปัจจัยจากอาหารเป็นหลัก จึงอยากแนะนำให้ฆราวาสเลือก อาหารสุขภาพถวายแด่พระภิกษุ สามเณร


by..admin เข้าชม(1675)ครั้ง