icon ค่ายการปฏฺบัติธรรมเจริญการมีสติ และสมาธิ 6/59    

 

 

 ช่วงโยคี สอบอารมณ์. กับผู้มาปฏิบัติธรรมเจริญการมีสติ และสมาธิ

โยคี สอบอารมณ์


by..admin เข้าชม(981)ครั้ง