Chanimc.org
icon สารโลหะหนัก ทำร้ายเรา?(WHAT TOXIC HEAVY METALS DO TO US)   

โลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว  สารหนู อะลูมิเนียม ฯ สารพิษเหล่านี้เมื่อสะสมอยู่ในร่างกาย จนถึงระดับหนึ่งก็แสดงอาการผิดปกติของร่างกายออกมาให้เห็น หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว มองข้ามถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้น สารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว จากสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ เช่นฝุ่นพีเอม2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาขณะนี้ทั่วโลก อาหาร เครื่องสำอาง หรือจากข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน สาเหตุของการปนเปื้อนจากธรรมชาติ กระบวนการผลิต วัตถุดิบและสารเคมีปล่อยเป็นของเสียออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โลหะหนักบางชนิดได้รับการยืนยันแลเนว่าทำให้เกิดมะเร็งเช่น สารหนู แคดเมียม เป็นต้น

ผลของความเป็นพิษของโลหะหนักต่อกลไกลระดับเซลล์ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ มีอย่างน้อย 6 แบบ

1.ทำให้เซลล์ตาย

2.เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเซลล์

3.เป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็ง

4.เป็นตัวการทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม

5.ทำความเสียหายต่อโครโมโซม ซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรม  สืบทอดไปสู่ลูก หลาน เหลน เป็นต้น

6. ทำให้รับภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ หรือบกพร่องได้

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น เอกสารที่ผมนำมาให้อ่านเป็นความรู้ทางการแพทย์ และพลเมืองโลกต้องให้ความสนใจ ใส่ใจป้องกันตัวเอง และต้องช่วยทำให้โลกใบนี้สะอาดลดการปนเปลื้อนจากสารพิษเหล่านี้ร่วมกันทุกคนบนโลกของเราใบนี้ครับ

ในเอกสารนี้ พบว่าโลหะหนักเป็นอาหารของเชื้อไวรัส จุลินทรีย์ พยาธิ ฯลฯเชื้อโรคเหล่านี้มีอยู่ร่างกายเราอาจไม่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย วันใดร่างกายอ่อนแอ ก็จะแสดงอาการของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆทุกชนิดตั้งแต่หัวจรดเท้า อวัยวะใดอ่อนแอก็เสียหายแสดงอาการก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจไม่คาดคิด หรือไม่เคยรู้มาก่อน !!!! (เป็น Latest knowledge !!!)

 

WHAT TOXIC HEAVY METALS DO TO US

Much us we may not want to believe it, we all have toxic heavy metals of our bodies. Mercury, aluminum, copper, lead, nickel, cadmium, barium, arsenic, and toxic calcium accumulate in different areas of different organs. The two most popular places that they gather are the brain and the liver.

Toxic heavy metals carry a disruptive charge that interferes with the electricity that travels through your brain. Neurotransmitter chemicals are meant to use the electrical neural highway there to carry information and life force to every cell in your brain. When toxic heavy metals such as mercury and aluminum are present, though, electrical impulses weaken as they hit these deposits. Electrical activity becomes diffused, and that leads to a host of symptoms and conditions that can develop over a lifetime. Brain fog, memory issues, confusion, anxiety, and depression are just a few. Toxic heavy metals in the brain can also lead to Alzheimer’s disease, dementia, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Parkinson’s disease and even diagnoses such as bipolar disorder, mania, and schizophrenia.

It’s not only the heavy metal deposits themselves that can be a problem. Toxic heavy metals also oxidize (picture rusting metal), releasing a discharge of heavy metal byproduct, which can travel to adjacent brain cells and affect more neurons, causing additional or worsened symptoms throughout the years. Heavy metals also interact with each other, becoming something more troublesome than what they already are when they stand alone. For example, when mercury and aluminum cross paths and touch each other, a highly toxic reaction occurs and they can both oxidize more rapidly. The result is a discharge causing neurological symptoms such as tremors, twitching, depression, anxiety, seizures, weak limbs, and memory loss.

At the same time, everyone has pathogens inside their bodies, ranging from many different strains and varieties of unproductive bacteria to many different strains and varieties of unproductive viruses. The Epstein-Barr virus, of which there are over 60 varieties, is a common one inside almost everyone. Here’s why that’s significant when it comes to the need to detox heavy metals: EBV has the ability to feed on

 

toxic heavy metals in the body and then release a much more potent form of those metals as viral byproduct. Many toxic heavy metals sit inside the liver, which is also a popular place for viruses to reside. There, the heavy metals become an easy source of food for the viruses to continually feed on, and then release their poisons. These neurotoxins that viruses (such as EBV) expel after feeding on toxic heavy metals (such as mercury) create so many of the symptoms that sufferers of autoimmune disease experience. The neurological symptoms of fibromyalgia , MS, Lyme disease, RA, Hashimoto’s, and ME/CFS, as well as stand-alone symptoms such as fatigue, aches, pains, tingles, numbness, vertigo, dizziness, tinnitus, eye floaters, nerve pain, neuropathy, heart palpitations, burning skin, and migraines – to name just a few – are a result of these neurotoxins.

By now you can see the value of getting toxic heavy metals out of your body. The Heavy Metal Detox Cleanse is critical for anyone struggling with the above symptoms and conditions and also critical for eczema, psoriasis, vitiligo, or any similar skin condition. Eczema and psoriasis are signs of someone dealing with and elevation of toxic copper inside the liver, where EBV is also present and feeding on the heavy metal, in this case creating an internal dermatoxin that medical research and science are unaware exists, let alone is involved in these conditions. The dermatoxin is pushed into the bloodstream, from which it surfaces to the derma and causes the patchy, scaly, itchy, rough, inflamed, or irritated skin that eczema, psoriasis, and dermatitis sufferers know too well, Vitiligo is an overload of aluminum in the liver, with a virus (usually HHV-6 and sometimes a variety of EBV) also present in the liver feeding on the toxic heavy metal and releasing a dermatoxin that destroys the pigment-forming cells in the skin.

Young children with levels of undetected mercury and aluminum inside the liver and brain often deal with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), difficulty regulating concentration and focus, learning differences, and behavioral issues. Obsessive-compulsive disorder, Tourette’s syndrome, autism, and episodes of unwarranted anger and depersonalization are also a result of toxic heavy metals. Depression, anxiety, and insomnia are earlier-in-life signs of heavy metals too. If the toxic heavy metals in the brain that are causing any of these symptoms and

 

conditions aren’t removed and dealt with, toxic heavy metal accumulation and oxidation can lead to more serious issues: memory problems, dementia, Alzheimer’s, or near-crippling OCD or schizophrenia.

So toxic heavy metals can create symptoms. Symptoms can, in part, shape who we are, They become a part of us as we have to live around them, act around them, work with or around them, and try to survive or thrive around them. Most people have toxic heavy metal symptoms that they have so idea are metal-related— it seems almost inconceivable. Once you work on removing heavy metals in yourself and your loved ones, though, and see what symptoms lift as a result, the changes you experience can reshape your life.

From :MEDICAL MEDIUM CLEANSE TO HEAL BY :ANTHONY WILLAIM PAGE:181


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(559)ครั้ง